Siber Güvenlik Danışmanlığı

Her geçen gün gelişen teknoloji ve internet kullanımının artmasının tesiri ile siber saldırılara karşı sağlanan güvenlik tedbirlerinin giderek arttığını gözlemliyoruz. İlgili kanunlarca da tedbirlerin alınması gerekliliği doğduğundan; bugün artık her kurum veya kuruluşa bir siber güvenlik danışmanı mihmandarlığı şart olmuştur.

20 yıllık tecrübemizle, portföyümüzde bulunan ondan fazla siber güvenlik ürünün sağladığı kolaylıklarla hukukun gerekliliğini birleştirdik. KVKK uyarınca firma içi tüm gereklilikleri tespit edip, ilgili açıkları firmalara rapor eden bir ekip ile yola çıktık.

Türkiye’de KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) olarak adlandırılan ve 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren, firma içerisinde kişilerin haklarını korumaya yönelik olarak firmaları bu verileri korumak, mahremiyetini güvence altına alma zorunluluğu getiren bir kanun yayımlandı.

Bu kanun çerçevesinde firma tüzel kişiliği ile veriyi işlemeye yetkilendirilmiş veri sorumlusu; firma içinde işlenen kişisel veriyi KVKK’nun maddelerinde belirtilen kişisel verinin nasıl ve hangi yöntemlerle toplandığı, korunduğu, nasıl işlendiği, kimlerin bu veriye erişebildiği, verilerin ne kadar süre saklanacağı ne şekilde yok edileceği, verilerin nasıl anonim hale getirildiği sorularına cevap verebilecek tüm teknik tedbirleri almak zorundadır. Mevcut verilerin korunması için gerekli sözleşmelerin ve prosedürlerin hukuki süreçler çerçevesinde düzenlenmesi ve hizmetinin sağlanması da bu süreçlerin gerekliliklerindendir.

Siberasist, KVKK ve 5651 Loglama Kanunu süreçleri çerçevesinde bahsetmiş olduğumuz tüm hukuki ve teknik danışmanlık süreçlerini uçtan uca tek noktada çözen bir firmadır.


Siber güvenlik danışmanlık hizmetimizin kapsamı aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir:

Zafiyet analizi
Sızma testi
Log korelasyon çözümleri
Zararlı yazılım (Malware) tespit, önleme
Web ve e-mail koruma
Dos/DDos simülasyon ve koruma
Çok katmalı kimlik doğrulama ve erişim
Veri şifreleme, anonimleştirme, sınıflandırma
Bilgi sızıntısı çözümleri (DLP)
İç tehdit tespit ve önleme
Son kullanıcı güvenliği
Sandbox çözümleri
Sanallaştırma güvenliği
Mobil kullanıcı güvenliği
Bulut sistemleri güvenliği
Şifre yönetim (HSM)
WI-FI güvenlik çözümleri