KVKK Uyum Danışmanlığı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyum süreci (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) verinin bir işletme, şirket ya da kuruma girdiği andan itibaren silinmesi ya da yok edilmesi anına kadar her sürecin kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda gerçek kişiyi belirlenebilir kılan her türlü veriyi işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin KVKK’a uyum sağlaması gerekmektedir.

KVKK’da veri ihlaline sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişilere uygulanabilecek farklı yaptırım türleri bulunmaktadır. Söz konusu yaptırımları üç başlık altında özetlemek mümkündür.

KVKK uyum çalışması oldukça kapsamlı bir süreçtir. Düzenleme yapılacak alanlar tek tek tespit edilmektedir. Mevzuat hükümleri uyarınca hukuki destek verilerek veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler KVKK’a uyumlu hale getirilmektedir. Aynı zamanda teknik altyapı analizi yapılarak tüm çalışma IT ekibi ile birlikte yürütülmektedir. Bu bağlamda hukuki düzenlemeler eş zamanlı olarak teknik çözümlerle desteklenerek sürece tam uyum sağlanması amaçlanmaktadır.


İDARİ YAPTIRIMLAR

  CEZAİ YAPTIRIMLAR

HUKUKİ YAPTIRIMLAR

-İHLALİN TÜRÜNE GÖRE 1.000.000 TL (BİR MİLYON TÜRK LİRASI)’ YE KADAR PARA CEZASI.

-İŞLETİLMESİ RUHSAT GEREKTİREN BİR İŞ SÖZ KONUSUYSA RUHSAT İPTALİ.

-Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI.

-Hakları haleldar olan kişilerin MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ.