Sızma Testi Hizmetleri

Bilgi Güvenliği Sızma Testi Hizmeti


Danışmanlık Hizmetleri

Sistemlerde kötü niyetli kullanıcıların yapabileceği zararlı aktivitelerin engellenmesine katkı amacı ile olası tehdit noktalarının tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Zaafiyetlerinden arındırılmış güçlü bir sistem saldırganların amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyecektir. Yanlış güvenlik mimarileri veya implementasyonel hatalar sonucunda %100 güvenlik kurgusunun oluşturulamaması bu çalışmaların önemini daha da artırmaktadır.

Sızma testi çalışmalarında kapsamında çalışmamız iki ana bölimden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel güvenlik açıklarının tespiti, bu açıkların zaaafiyet yaratıp yaratmadığının kontrol edilmesi ve kendi geliştirdiğimiz yöntemlerimiz ile sistemlerin zaafiyetlerinin kontrol edilmesidir. İkinci bölüm ise sistemlerde farkında olunmayan güvenlik sorunlarının tespitine yönelik Ağ Analizinin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Ağ analizi sayesinde sistemlerdeki zaafiyetleri kullanarak sistemlerde oluşturulmuş güvenlik sorunları tespit edilerek giderilmesi hedeflenmektedir. Bu hizmet ayrı bir çalışma başlığı olarakta verilebilmektedir.

Sızma testi kapsamında;
- Network ve Servis Analizi
- Uygulama Analizi
- Kaynak Kod Analizi
- Sistem analizleri gerçekleştirilmektedir.