Destek Hizmetleri

Destek Hizmetleri


Danışmanlık Hizmetleri

Kurumların kullanmakta oldukları güvenlik ürünleri ile ilgili ihtiyaç duydukları, konfigürasyon talepleri, anlık yaşanan ürünler veya güvenlik zaafiyetleri ile ilgili destek taleplerinin karşılanması amacıyla prosefyonel destek hizmetleri verilmektedir.

- Uzaktan veya yerinde ürün desteği
- Sistem konfigürasyon desteği
- Güvenlik politikası iyileştirme desteği
- Güvenlik zaafiyetleri kapatılması desteği